Studio 972

מיתוג בקטנה

מיתוג הוא מושג רחב, הוא מכיל שפה גרפית, שפה שירותית, ערכים, וזהות אבל על מנת להצליח להעביר את המסר נכון יש לשים לב למספרים דברים מהותיים שבלעדיהם התוצאה לא תהיה מוצלחת, ראשית, זהות! תשאלו את עצמכם מה תרצו לשדר, ותחפשו בתשובה את המוטיבים המרכזיים, אבל גם בשאלה הזו קל להיכשל לכן הגדירו לעצמכם מהם הערכים שאתה דוגלים בהם ולמתחרים שלכם אין או במילים אחרות במה אתם שונים.

אם אתם שונים במקצועיות שלכם תדאגו להעביר את זה באמצעות מסרים ויזואלים, לדוגמא, אם אתה עובדים עם טכנולוגיה מיוחדת שמבדלת אתכם נסו לרמוז על כך בלוגו, השתמשו בצבעים שמשדרים הייטק.

https://youtu.be/cKxw4r0UEno
Post a Comment

האם יש לך חלום?

בואו נדבר

דילוג לתוכן